Info


 

 

                     PODACI ZA IDENTIFIKACIJU

 

 

 

  

   1.

Naziv firme

’’GRUJA OGREV’’ DOO      

   2.

Opština

ŠABAC

    3.

Mesto

ŠABAC

   4.

Naziv ulice

Pocerska

   5.

Broj

bb

   6.

Poreski identifikacioni broj (PIB)

103186569

   7.

Matični broj

17532570

   8.

Šifra delatnosti

4713

   9.

Broj telefona

015/73-49-456,73-49-457,73-47-192, 064/8544-719

 10.

Broj faksa

015/73 49-456

 11.

e-mail

[email protected]

 12.

Ime i prezime ovlašćenog lica

Branko Grujić

 13.

Obveznik PDV

       DA                NE

 14.

 

 

 

                                                       

        Podaci o računima u bankama

 

 

               Naziv banke

     Mesto

         Broj tekućeg računa

   1.

 BANKA INTESA

 ŠABAC

160-104375-67

   2.

AIK BANKA

 ŠABAC

105-5700282-89

   3.

PROCREDIT BANK

 ŠABAC

220-103940-30